CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2018-2019 AL SEGRIÀ

El dia 9 de maig de 2018 comença el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar per al proper curs 2018-2019.

Poden demanar aquests ajuts els alumnes matriculats en els centres del SEGRIÀ en 2n cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria . El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 22 de maig de 2018.

Procediment per a sol·licitar l’ajut:

  • Municipis de la comarca: Dues opcions
    • Adreçar-se als serveis socials dels Ajuntaments del municipi de residencia,  on es recolliran les sol·licituds i la documentació que cal aportar. Podeu consultar els horaris de cada municipi i descarregar-vos el full de sol·licitud a http://www.segria.cat/arees/ensenyament/projectes/ajuts-individuals-de-m.... Opció preferent.
    • Com a segona opció i en cas que no es pugui fer la sol·licitud en el municipi d'origen, sempre hi ha l'opció en cas de necessitat que es puguin adreçar a la seu del Consell Comarcal del Segrià a Lleida on es recolliran les sol·licituds i la documentació que cal aportar. Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud a http://www.segria.cat/arees/ensenyament/projectes/ajuts-individuals-de-m.... Horari de 8 h  a 14 h
  • Lleida ciutat:

El Consell Comarcal del Segrià ha tramès a tots els centres escolars de la comarca la informació sobre aquesta convocatòria perquè la facin arribar directament a les famílies del centre.