Recollida de residus Consell Comarcal del Segrià 2017

La recollida selectiva del Segrià l'any 2017 és d'un 22%, lluny de la mitjana de Catalunya l'any 2016, què és d'un 38'53%.

En el següent gràfic (Recollida selectiva Consell Comarcal del Segrià 2017) s’observen les dades de la recollida selectiva a la comarca del Segrià durant l’any 2017. Tal i com s’observa la fracció predominant, i amb diferència, és la resta. Després de la resta segueix la FORM, seguit de vidre, paper i cartró, voluminosos, envasos, deixalleries i per últim la fracció vegetal. 
Respecte l’any anterior les dades més o menys es mantenen iguals, però hi ha algunes petites variacions que són mínimes, com per exemple, l’augment de la FORM i el paper i cartró, i la disminució dels voluminosos i la fracció vegetal.

                                                  

 

En aquest gràfic (Recollida deixalleria Segrià 2017) s’observen les diferents fraccions de residus que s’han recollit durant l’any 2017 a les deixalleries de la comarca del Segrià. Aquestes són les d’Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Alguaire, Alcoletge, Corbins i Torrefarrera. La fracció recollida més abundant és la fusta, seguida dels voluminosos i la runa, però també s’ha recollit cartró, aparells elèctrics i electrònics, plàstics, vidres i ferralla.  I en menor quantitat, pintures, dissolvents, envasos contaminats, olis de motor, aerosols, tòners, entre d’altres.