Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.  Aprovació de l’acta de la sessió del 22 de desembre  del 2016

2.  Presa de possessió del nou conseller, senyor Joan Carles Garcia Guillamon

3.  Donar compte i ratificació de decrets de presidència

4.  Donar compte de qui es designat portaveu del grup de CiU

5.  Acord d’aprovació de l’expedient licitació del transport escolar

6.  Acord d’aprovació de les bases per a cobrir el  lloc de treball arquitecte

7.  Acord d’aprovació de les bases i convocatòria del 1r Premi Artesania del Segrià

8.  Acord d’aprovació de les bases i convocatòria per al  lloc de treball tresorer/a

9.  Acord de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell

10. Acord d’aprovació del conveni de recollida de residus

11. Acord d’aprovació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la redacció dels plans de protecció civil

12. Assumptes d’urgència

13. Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller del Sr. Llorenç Domingo Fagundez

14. Precs i preguntes