El Consell Comarcal contracta 18 treballadors beneficiaris del programa "Treball i Formació"

El Consell Comarcal del Segrià ha formalitzat, aquest mes de febrer, un total de 18 contractes en el marc del programa Treball i Formació, en col·laboració amb el  Servei d’Ocupació de Catalunya.  

L'objectiu d'aquestes contractacions és la inserció laboral i la millora  de l’ocupació de les persones aturades de llarga durada, prioritàriament  les persones de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació o subsidi.

Dels 18 treballadors, 11 no percebien  cap prestació ni subsidi per desocupació i tenen més de 45 anys; la resta eren beneficiaris de la renta mínima d’inserció. LA durada dels contractes serà de 6 mesos en el cas de 16 treballadors i d’un any en el cas dels dos restants.

Les persones contractades  durant a terme tasques de manteniment i neteja en diferents ajuntaments  de la comarca i en  la seu del Consell Comarcal.