Finalització dels contractes dels joves del programa Garantia Juvenil al Consell Comarcal del Segrià

Els joves contractats d’entre 16 i 30 anys, a través de la convocatòria de “contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Garantia Juvenil” del Servei d’Ocupació de Catalunya, finalitzen les seves tasques al Consell Comarcal del Segrià després de 6 mesos a jornada completa.

La contractació es va dur a terme per cobrir nou llocs de treball en diverses àrees com són la de Turisme, Administració, Informàtica i Intervenció.

Tot això, amb la supervisió d’un tutor o tutora que ha de deixar constància de la progressió de la persona en el lloc de treball.

Aquest conveni ha facilitat l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la formació laboral i l’adquisició de competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la incorporació dels joves en el mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.