La millora de la gestió dels menjadors escolars, una prioritat del Consell Comarcal del Segrià

En els darrers mesos, el Consell Comarcal del Segrià ha dut a terme diferents accions destinades a augmentar la qualitat dels menjadors escolars en les diferents escoles beneficiaries del servei.

Arran del conveni signat entre l’empresa Alessa, el Consell Català de Producció Integrada i el mateix Consell Comarcal, el passat mes de gener, s’han dut a terme diferents actuacions per apropar a les famílies informació sobre el consum de d’aliments producció integrada i els beneficis d’aquests.

Una de les activitats destacades ha estat l’edició d’un llibret didàctic destinat a infants en edat escolar,  que s’ha distribuït per les 36 escoles del Segrià acollides al conveni.

D’altra banda, ha finalitzat el termini per a la presentació de beques individuals de menjador amb un total de 2.625 sol·licituds, un 12% més que el darrer curs. Aquest augment és degut a la flexibilització dels criteris per accedir als ajuts.

Aquest any, el Consell Comarcal ha millorat l’organització alhora de rebre les sol·licituds, amb un augment de personal i recursos tècnics. Aquestes correccions han fet  disminuir les cues i ha augmentat la satisfacció per part dels usuaris.