Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament i Cultura

Ordre del dia:

1. Modificació núm. 3 del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019: alumnes amb necessitats especials.

2. Proposta de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2019/2020, expedient 30/2016.