Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

 

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.    Proposta d’acord d’interpretació núm. 1 del contracte mixt de serveis, subministrament i obres per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema Porta a Porta.
3.    Proposta d’adhesió a l’associació de municipis catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta.
4.    Precs i preguntes