Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2017
2.    Proposta de creació de la Comissió per la Igualtat d’Oportunitat del Consell Comarcal del Segrià i aprovació del seu reglament de funcionament
3.    Aprovació de l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral Local per les persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal del Segrià
4.    Assumptes d’urgència
5.    Precs i Preguntes