Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de 29 de gener de 2018

2. Informe de l'adjudicació del contracte de serveis d’assessoria, planificació, coordinació i execució d’activitats de sensibilització i educació ambiental en relació al canvi de sistema de recollida de residus a la Comarca del Segrià.

3.  Informe de l’expedient de  resolució de la concessió de la gestió del centre d’acollida d’animals de companyia del Segrià: aprovació obertura peça separada relativa a la liquidació de la concessió i tràmit d’audiència.

4. Informes de presidència.

5. Precs i preguntes.