Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de les actes de la sessió ordinària d’1 de desembre i de la sessió extraordinària de 13 de desembre de 2017
2.    Presa de possessió del nou conseller, senyor Joan Gómez López
3.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència
4.    Expedient de licitació del transport escolar
5.    Acord de resolució de la concessió de la gestió del centre d’acollida d’animals de companyia del Segrià
6.    Aprovació de les bases i convocatòria per a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de medi ambient (Codi F-AE 18)
7.    Aprovació de les bases i convocatòria per a cobrir dos llocs de treball de referent de l’àrea de serveis socials d’Atenció Primària (Codis FAE 13 i L10)
8.    Autorització de compatibilitats per segon lloc de treball de personal del Consell
9.    Aprovació del Conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per al finançament de les implantació de la xarxa de vint-i-cinc “microdeixalleries” a la comarca del Segrià
10.    Assumptes d’urgència
11.    Precs i preguntes