Signatura acord apertura de SAI Comarcal per a persones LGTBI

Sala de Plens del Consell Comarcal