Ajuts individuals de desplaçament curs 2021 - 2022

Les dates de presentació de sol·licituds són del 13 al 17 de juny de 2022 ambdós inclosos.

Formulari de sol·licitud (obrir amb l'Adobe Acrobat Reader):

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per instància genèrica:

Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.