Descripció

Qui som i què fem?

El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal Segrià és el referent comarcal en el disseny, suport i assessorament, implementació i gestió, avaluació i coordinació de les Polítiques de Joventut a nivell comarcal i local.

Els seus serveis estan adreçats a:

 • Entitats de serveis a la joventut, associacions juvenils, grups de joves no constituïts i joves a tall individual.
 • Ajuntaments de la comarca com a perceptors de suport en el disseny, implementació i mancomunació de projectes en matèria de Polítiques de Joventut.
 • Tècnics de Joventut del món local en processos d'informació, formació, treball en projectes conjunts, etc...
 • Instituts en accions d'informació i processos de participació conjunta amb els joves.
 • Altres entitats de caràcter específic
 • Altres professionals de sectors especialitzats

El Servei Comarcal de Joventut és membre de la xarxa catalana d'informació juvenil, orientem i assessorem sobre tot allò que pugui interessar als joves: estudis, treball, habitatge, salut, vida social i participació ciutadana, cultura, lleure, esports, turisme...
Elaborem el Protocòl d'Intervenció Estratègiaca Comarcal en Polítiques de Joventut (PIECJ), basat en els sis eixos del Pla Nacional de Joventut: polítiques educatives i culturals, polítiques d'accés al món del treball, polítiques d'accés a l'habitatge, polítiques de promoció de la salut, participació democràtica i equilibri territorial i cohesió social.

Per altra banda, duem a terme altres accions en relació al funcionament de les instal•lacions juvenils i gestió de les activitats de lleure amb menors de 18 anys:

 • Autoritzem el funcionament de les instal•lacions juvenils de la comarca, gestió del registre d'instal·lacions juvenils, duem a terme les inspeccions obligatòries i de seguiment, assessorem, informem sobre temes administratius, burocràtics i legislatius.
 • Gestió de les activitats de lleure amb menors de 18 anys a nivell local.

Funcions i Projectes:

Des del punt de vista de les funcions del SCJ és tasca de l'equip polític i dels seus professionals:

Impulsar polítiques de Joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

 • Potenciar els processos d'acompanyament, assessorament i suport tècnic a les administracions locals en matèria de disseny i implementació de Plans Locals de Joventut vetllant pel correcte desenvolupament qualitatiu i quantitatiu d'aquests.
 • Vincular el treball en matèria de Joventut creant vincles entre Pla Comarcal i Plans Locals i entre administracions locals i joves dels municipis.
 • Oferir un espai adequat de consulta i de suport i assessorament als joves en relació als eixos del Pla Nacional de Joventut.
 • Implementar projectes en les línies de Emancipació (Habitatge, Treball, Educació, Salut, Cultura, Cohesió Social i Equilibri Territorial) i Participació (Interlocució, Associacionisme, Foment de la Participació i Cohesió Social i Equilibri Territorial).

Les nostres principals eines de treball amb els joves, ajuntaments, tècnics de joventut locals, associacions juvenils, entitats i altres professionals són:

 • Orientació
 • Assessorament
 • Suport
 • Treball en Equip

Serveis:

En l'actualitat el SCJ dona atenció directa i informa sobre:

ESTUDIS

 • Ensenyament primari, secundari i professional
 • Ensenyament universitari
 • Beques i ajuts
 • Cicles formatius
 • Programes de garantia social
 • Cursos de monitors i directors en lleure
 • Altres cursos

TREBALL

 • Recerca de feina a Catalunya
 • Servei Català de Cololocació (borsa de treball de la Generalitat)
 • Autoocupació (servei d'autoempresa)
 • Programes europeus per treballar a l'estranger (Leonardo, Eurodissea, Eures...)
 • Treballar i estudiar a l'estranger
 • Models de currículum i cartes de presentació

HABITATGE

 • Accés, ajuts i subvencions a l'habitatge
 • Residències d'estudiants
 • Albergs, cases de colònies, cases de pagès, refugis, hotels...

ACTIVITATS

 • Activitats culturals
 • Equipaments
 • Expressions artístiques
 • Premis i concursos
 • Activitats de voluntariat
 • Entitats d'educació en lleure
 • Camps de treball
 • Activitats d'estiu: colònies, campaments...
 • Recursos per a la pràctica de l'esport

SOCIETAT

 • Entitats juvenils
 • Voluntariat
 • Participació