AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Descripció

Qui som i què fem?

El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal Segrià és el referent comarcal en el disseny, suport i assessorament, implementació i gestió, avaluació i coordinació de les Polítiques de Joventut a nivell comarcal i local.

Els seus serveis estan adreçats a:

 • Entitats de serveis a la joventut, associacions juvenils, grups de joves no constituïts i joves a tall individual.
 • Ajuntaments de la comarca com a perceptors de suport en el disseny, implementació i mancomunació de projectes en matèria de Polítiques de Joventut.
 • Tècnics de Joventut del món local en processos d'informació, formació, treball en projectes conjunts, etc...
 • Instituts en accions d'informació i processos de participació conjunta amb els joves.
 • Altres entitats de caràcter específic
 • Altres professionals de sectors especialitzats

El Servei Comarcal de Joventut és membre de la xarxa catalana d'informació juvenil, orientem i assessorem sobre tot allò que pugui interessar als joves: estudis, treball, habitatge, salut, vida social i participació ciutadana, cultura, lleure, esports, turisme...
Elaborem el Protocòl d'Intervenció Estratègiaca Comarcal en Polítiques de Joventut (PIECJ), basat en els sis eixos del Pla Nacional de Joventut: polítiques educatives i culturals, polítiques d'accés al món del treball, polítiques d'accés a l'habitatge, polítiques de promoció de la salut, participació democràtica i equilibri territorial i cohesió social.

Per altra banda, duem a terme altres accions en relació al funcionament de les instal•lacions juvenils i gestió de les activitats de lleure amb menors de 18 anys:

 • Autoritzem el funcionament de les instal•lacions juvenils de la comarca, gestió del registre d'instal·lacions juvenils, duem a terme les inspeccions obligatòries i de seguiment, assessorem, informem sobre temes administratius, burocràtics i legislatius.
 • Gestió de les activitats de lleure amb menors de 18 anys a nivell local.

Funcions i Projectes:

Des del punt de vista de les funcions del SCJ és tasca de l'equip polític i dels seus professionals:

Impulsar polítiques de Joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

 • Potenciar els processos d'acompanyament, assessorament i suport tècnic a les administracions locals en matèria de disseny i implementació de Plans Locals de Joventut vetllant pel correcte desenvolupament qualitatiu i quantitatiu d'aquests.
 • Vincular el treball en matèria de Joventut creant vincles entre Pla Comarcal i Plans Locals i entre administracions locals i joves dels municipis.
 • Oferir un espai adequat de consulta i de suport i assessorament als joves en relació als eixos del Pla Nacional de Joventut.
 • Implementar projectes en les línies de Emancipació (Habitatge, Treball, Educació, Salut, Cultura, Cohesió Social i Equilibri Territorial) i Participació (Interlocució, Associacionisme, Foment de la Participació i Cohesió Social i Equilibri Territorial).

Les nostres principals eines de treball amb els joves, ajuntaments, tècnics de joventut locals, associacions juvenils, entitats i altres professionals són:

 • Orientació
 • Assessorament
 • Suport
 • Treball en Equip

Serveis:

En l'actualitat el SCJ dona atenció directa i informa sobre:

ESTUDIS

 • Ensenyament primari, secundari i professional
 • Ensenyament universitari
 • Beques i ajuts
 • Cicles formatius
 • Programes de garantia social
 • Cursos de monitors i directors en lleure
 • Altres cursos

TREBALL

 • Recerca de feina a Catalunya
 • Servei Català de Cololocació (borsa de treball de la Generalitat)
 • Autoocupació (servei d'autoempresa)
 • Programes europeus per treballar a l'estranger (Leonardo, Eurodissea, Eures...)
 • Treballar i estudiar a l'estranger
 • Models de currículum i cartes de presentació

HABITATGE

 • Accés, ajuts i subvencions a l'habitatge
 • Residències d'estudiants
 • Albergs, cases de colònies, cases de pagès, refugis, hotels...

ACTIVITATS

 • Activitats culturals
 • Equipaments
 • Expressions artístiques
 • Premis i concursos
 • Activitats de voluntariat
 • Entitats d'educació en lleure
 • Camps de treball
 • Activitats d'estiu: colònies, campaments...
 • Recursos per a la pràctica de l'esport

SOCIETAT

 • Entitats juvenils
 • Voluntariat
 • Participació