SUBVENCIONS PER AJUNTAMENTS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MUNICIPALS I COMARCALS DE SUPORT VOLUNTARIAT EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2020

Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 23:59 hores del dia 4 de desembre de 2020.

Termini per a la presentació de la documentació justificativa: des del dia 1 fins el 15 de gener de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb el model de compte de justificatiu que es facilitarà a la pàgina web.

Documentació per realitzar la sol·licitud:

Documentació perf realitzar la justificació: