PLA D'ACCIÓ DE LA FRUITA DOLÇA A CATALUNYA

03/05/2018 - 18:45
Municipi: 
Alcarràs

Explicació del Pla d'Acció creat per a enfortir i consolidar el sector de la fruita dolça en uns temps difícils degut als baixos preus.

Lloc: Lo Casino d'Alcarrás.