Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 15 de juny de 2017

2. Pressa possessió nou conseller, senyor David Ricard Jordana

3. Donar compte i informe de ratificació de decrets de presidència

4. Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local

5. Acord d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de Consum i el Consell per a la realització d’actuacions en matèria de consum, any 2017

6. Acord d’autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell

7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost 5/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

8. Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials núm. 22/2017

9. Acord d’aprovació de les operacions de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions necessàries per a la licitació del servei de recollida de residus, modalitat Porta a Porta i modalitat Illes

10.Acord d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei escolar de menjador del Centre

11.Acord d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i les AMPES d’encàrrec de gestió del servei escolar de menjador del Centre

12.Acord d’aprovació de les bases genèriques del Premi de Relats Curts del Segrià

13.Acord d’aprovació del conveni amb l’Associació Cultural Ermengopolys Art per a la il·lustració de la publicació guanyadora del Vè Premi de Relats Curts

14.Acord d’aprovació del conveni amb el Departament de Cultura per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Segrià i conveni de col·laboració específic en relació a la transferència anual per a l’esmentada gestió

15.Acord d’aprovació de l’addenda al conveni d’encàrrec de gestió amb la Diputació de Lleida del servei de menjador i el servei de transport de les escoles especials

16.Expedient de licitació del contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 15 municipis del Segrià mitjançant el sistema de contenidors distribuïts en àrees d’aportació (illes). Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert

17.Expedient de licitació del contracte mixt de serveis, subministrament i obra per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta. Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert

18.Acord de modificació del conveni genèric de recollida de residus – sistema illes

19.Donar compte de la renúncia als càrrecs de consellers del Sr. Miguel Carlos Català Visa i del Sr. Jordi Janés Girós

20.Assumptes d’urgència

21.Precs i preguntes