Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió del 4 d’agost de 2017
  2. Presa possessió nous consellers comarcals: senyor Joan Carles Miró Puigvecino i senyor Pere Puiggrós Compte
  3. Modificació del Cartipàs comarcal: composició de Comissions Informatives i representació del Consell Comarcal en altres ens
  4. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
  5. Aprovació dels comptes generals corresponents a l’exercici 2016
  6. Acord d’autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell
  7. Moció de suport a l’Ajuntament d’Aspa en relació a les mesures adoptades en la gestió de l’àrea privada de caça LL-10.398
  8. Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per la policia el dia 1 d’octubre a Catalunya
  9. Assumptes d’urgència
  10. Precs i preguntes