PRIMERS RESULTATS DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DEL SEGRIÀ

Coincidint amb la culminació del primer mes de la implantació de la recollida porta a porta als municipis de la primera ruta, ja es poden valorar les primeres dades sobre el nou servei.
Els municipis de la primera ruta que va començar el dia 1 d’octubre son: La Portella, Corbins, Els Alamús, Artesa de Lleida, Aspa i Sunyer, en total sumen 6.393 habitants i son 7 dels 22 municipis als que s’implantarà aquest model de recollida de residus a la Comarca del Segrià.
Els resultats situen aquests municipis dins dels % dels millors municipis de Catalunya, concretament el % de recollida selectiva és del 85’1%. Que correspon a les següents fraccions: vidre: 6,6%, envasos: 13%, cartró: 15,5% i matèria orgànica: 49,9%.
Cal valorar que aquests municipis fins a la implantació del porta a porta el % de recollida selectiva era del 20% en front del 80% de residus que es gestionaven a l’abocador comarcal.
Amb aquests nous resultats sols es gestionen a l’abocador comarcal un 14’9% dels residus generats.  Cal recordar que el cànon d’abocament a dipòsit controlat de l’Agència de Residus augmentarà dels 35€/t d’aquest any 2018 fins als casi 50€/t  l’any 2020.
En relació als objectius definits per la Directiva Marc de Residus de la Unió Europea aquests municipis superen en escreix el 50% exigit per a l’any 2020 i per tant no estaran subjectes a les possibles sancions de Agència de Residus de Catalunya als ens locals que no assoleixin aquest percentatge.
La implantació del model de recollida porta a porta al Segrià està seguint la planificació prevista, així doncs fins a data d’avui s’ha implantat a 18 municipis quedant pendent els municipis de més població: Almenar, Alfarràs i Alguaire que iniciaran el nou servei el dia 19 de novembre i Alcarràs el dia 10 de desembre.