12è Premi de Fotografia i 5è Premi Jove del Consell Comarcal del Segrià "Valors del Segrià"

Premi Fotografia CC Segrià

Podran concórrer al Premi les fotografies originals que reuneixin els requisits següents:

- Tenir com a referent els municipis i la gent  de la comarca del Segrià.

Cada autor podrà presentar entre una i tres fotografies.

S’estableixen 2 categories: categoria absoluta i categoria jove

En el moment de presentar-se al concurs, cal escollir la categoria, en funció del següent criteri:

Categoria absoluta: categoria oberta a totes les persones que, en data 3 de novembre de 2015 tinguin més de 21 anys.

Categoria jove: categoria exclusiva per a persones joves. Únicament s’hi poden presentar joves de 14 a 20 anys d’edat. Les persones que optin per aquesta categoria no han d’haver complert els 21 anys en data 3 de novembre de 2015.

Les fotografies es poden presentar fins al 3 de novembre de 2014.

L’acte de lliurament del premi serà el 27 de novembre de 2014 i serà públic.