El Segrià

El Segrià

 

       SUPERFÍCIE: 1.397 Km2
       HABITANTS: 209.768
       MUNICIPIS: 38
       CAPITAL: Lleida
       PROVÍNCIA: Lleida

 

Situada a ponent de Catalunya i travessada pel riu Segre, el Segrià és una extensa comarca de terres fèrtils a l’horta i de vastes plantacions de secà que li atorguen gran part de la seva personalitat.

La ciutat de Lleida n’és la capital i conserva els vestigis de totes les cultures que s’hi han donat cita: primer l’ibera, després la romana, la musulmana i, finalment, la cristiana (XII). Protegida pels sobirans catalans, Lleida va tenir la primera universitat de Catalunya, l’Estudi General, la importància estratègica de la qual va fer que participés en tots els conflictes i esdeveniments de la història del país.

L’economia del Segrià s’ha basat tradicionalment en l’activitat agrícola i ramadera i en la indústria agroalimentària, que troba a Lleida un important centre de  serveis supracomarcal amb forta influència a l’Aragó.

Les millores recents en infraestructures viàries, ferroviàries (AVE), aèries (amb l’aeroport de Lleida-Alguaire) i de reg (canal Segarra-Garrigues) representen una decidida aposta pel futur de tota la comarca.