Activitats de Lleure amb menors - Decret 137/2003

Activitats de Lleure amb menors - Decret 137/2003

Des del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià, informem a tots els ajuntaments de la comarca, AMPA's, entitats de lleure juvenil, acadèmies d'estudi, entitats especialitzades en el lleure amb menors de 18 anys, entitats esportives no inscrites en el registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya o reconegudes directament pel Consell Català de l'Esport, etc...que tenen previst organitzar Casals de Nadal, que aquesta és una activitat que és regula pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats de lleure en les quals participen menors de 18 anys, i que per tant això implica la seva notificació prèvia i compliment de la normativa pertinent que marca el Decret.

Us facilitem l'esmentat decret informatiu, així i com la guia Anem Preparats.