Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Joventut, Cultura i Esports

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència