Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència