Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Promoció Econòmica i Turisme

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència