Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència  
  2. Aprovació del conveni genèric de col·laboració per al desenvolupament dels cursos d’alfabetització en el marc del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització.
  3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Alcarràs per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  4. Precs i preguntes