Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats del Departament de Benestar Social i Família

Ajuts i Subvencions

La resolució d'obertura de la convocatòria s'ha publicat en el DOGC de 27 de març i s'estableix el període de presentació de sol·licituds entre l'1 i el 20 d'abril de 2015

 

Al DOGC 6840 de 27 de març de 2015 s’ha publicat la Resolució BSF/557/2015, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015

En aquesta convocatòria, que incorpora com a novetat principal la tramitació electrònica obligatòria, s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 20 d’abril. El formulari de sol·licitud estarà disponible a partir de l’1 d’abril tant a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) com a al web del Departament

El Departament de Benestar Social i Família ha creat un espai web dedicat a aquesta convocatòria, el qual pretén ser una eina de suport per totes aquelles persones i entitats interessades en la convocatòria, així com el lloc de referència sobre el nou procediment. 

Tota la info aquí: http://benestar.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats/