Convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut

Projectes de Joventut

Avui s’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2015.

El termini de presentació dels formularis de sol·licitud d’aquestes subvencions és de 20 dies naturals a comptar de demà dia 18 d’abril.