El president del CCS, el sr. Pau Cabré, rep els srs. Miquel Buch (ACM) i Miquel Matavacas (Localret) a la Sessió del Consell d’Alcaldes

ACM

El president de l’ACM celebra que l’avantprojecte de llei de governs locals sigui menys ‘imposador’ que el del govern de l’estat, alhora que el president del CCS considera que els municipis petits són sempre més estalviadors.

El sr. Miquel Buch, aprofitant la visita al CCS, ha demanat que es concretin les competències municipals que es contemplem a l’avantprojecte de llei de governs locals. Pel president de l’ACM cal avançar en aquesta nova llei i en aquest moment l’Associació està recollint al•legacions per tal de millorar-la, sobretot pel que fa al tema del finançament. En aquest sentit, l’avantprojecte és ‘millor’ que la llei centralitzadora de l’estat espanyol, perquè “la catalana garanteix els mateixos serveis per tots els ciutadans de Catalunya i té en compte les diferents particularitats de cada territori”.

Per la seva banda, el sr. Pau Cabré ha manifestat que si un model funciona el que cal és no canviar-lo, sinó dotar-lo de suficients ajuts econòmics perquè pugui continuar desenvolupant la seva tasca, i ha defensat que els municipis petits són, per definició, més estalviadors, perquè els qui hi treballen desenvolupen molt sovint dues o tres tasques alhora. En aquest sentit, el sr. Cabré ha defensat que hi ha serveis que el Consell Comarcal no pot perdre en favor de la Diputació provincial, perquè és el Consell l’organisme que realment coneix les necessitats de cada territori. A tall d’exemple, el president ha declarat que “la Diputació té molts Almatret però el Consell només en té un”.

A la sessió d’Alcaldes també han estat invitats els srs. Xavier Furió, president de Localret i Miquel Matavacas, cap d’Área de Societat de la Informació de Localret. El sr. Matavacas ha ofert una detallada explicació de la tasca que desenvolupen des de Localret, un Consorci format per més de 800 administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, i, tal com ha manifestat el sr. Matavacas “aconseguir les millors condicions de finançament perquè els ens locals disposin de la més alta tecnologia de la comunicació de manera igualitària, tant si es tracta d’un municipi de 500 habitants com de 20.000”.

Pel que fa als temes tractats pròpiament en la Sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’aquest divendres, s’ha posat de manifest el total desacord en la forma i el contingut amb què Hisenda ha abaixat els mòduls d’IRPF del camp de Lleida per la pedra. El president Pau Cabré considera que la reducció s’ha fet d’una forma indiscriminada i sense seguir cap criteri. En aquest sentit, en la Sessió d’ha acordat adreçar una carta al Departament d’Agricultura de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat, palesant la disconformitat en la manera en què s’ha portat a terme la taxació i la reducció dels tipus, que en algunes poblacions es redueix al 7% per a la fruita, davant del 37% habitual. El sr. Cabré, de conformitat amb la resta d’Alcaldes presents, demanarà que es faci una revisió més rigorosa.