El SIAD del Segrià fa més de 350 actuacions i atén 15 dones durant el confinament

També ha difós entre els ajuntaments pautes per detectar violències masclistes

El Servei d’ Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Segrià (SIAD) ha fet, en poc més de dos mesos, 353 actuacions i ha atès de forma individualitzada 15 dones. Aquest és un dels serveis essencials durant l'estat d'alarma, donada la situació de vulnerabilitat en què viuen moltes dones i els seus fills i filles. Si viure una situació de violència masclista amb la parella és una situació molt dura, encara és més difícil fer-ho en una situació de confinament.

Durant el període de confinament s’ha activat en dues ocasions el “Protocol d’atenció integral a les víctimes de violència masclista del la comarca” i s'ha acollit a dos dones i quatre menors al servei d’urgència comarcal.

Les actuacions que s’han dut a terme durant aquests dos mesos són les pròpies del servei: informar, atendre, orientar, derivar a altres recursos, fer seguiment, així com coordinar-se amb altres serveis com l'Oficina d’atenció a la víctima del Jutjat, el Grup d’atenció a la víctima del Mossos d’Esquadra, el Servei d’acollida d’urgència del Consell Comarcal del Segrià, el Servei d’ Acollida Residencial de la Generalitat, l'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, i altres.

A més, s’ha continuat prestant l´assessorament i seguiment psicològic a les dones ateses així com l’orientació jurídica, amb l’objectiu de donar eines personals per afrontar aquesta circumstància a casa, de la millor manera possible, amb convivència o no amb l’ agressor.

També s’ha continuat gestionant el servei d’Atenpro (telèfon de protecció de les víctimes de violència) fent el seguiments de les confirmacions de permanència, les incidències, l’enviament dels llistats mensuals, així com noves tramitacions de sol·licitud.

D'altra banda, el SIAD del Segrià ha enviat aquesta setmana a tots els ajuntaments de la comarca díptics informatius i altres materials editats per l’Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones amb pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament.

En les darreres setmanes s'han dut a terme diverses campanyes informatives promogudes des de l’Institut Català de les Dones, a les quals el Consell Comarcal del Segrià s’ha adherit: “Servei Telefònic 900 900 120 i nova Línia de whasapp 671778540” per garantir l’atenció a les dones en situació de violència masclista durant el confinament i “Establiment segur conta la violència masclista”, amb l’objectiu d’identificar públicament espais segurs per a les dones víctimes de violència masclista.

Pel que fa a l'àmbit d’actuació del SIAD que es refereix a la sensibilització a la comunitat, aquest s’ha vist aturat durant tot el període de confinament.