Els Serveis Socials tornen a fer visites als ajuntaments del Segrià amb mesures de seguretat

En els dos mesos d'estat d'alarma s'han atès més d'un miler d'urgències socials

           

Aquesta setmana el Consell Comarcal del Segrià ha començat el desconfinament dels i les professionals de l’àrea bàsica de Serveis Socials amb la combinació del retorn de l’atenció presencial als municipis de la comarca i el treball telemàtic que s'ha estat fent des de l'inici de l'estat d'alarma per la pandèmia de la COVID-19. En aquest temps, el Consell ha establert mecanismes de tramitació urgent que han permès atendre 1.053 demandes d'urgències socials de forma immediata, malgrat que han augmentat exponencialment.

L'atenció presencial dels serveis socials als municipis es fa prenent totes les mesures de seguretat pertinents, com la instal·lació de mampares als ajuntaments i la utilització de gel hidroalcohòlic, mascaretes i altres elements de protecció. De totes maneres, les visites es planifiquen segons el calendari establert i amb cita prèvia i es continua fent teletreball en tots aquells casos en què es poden agilitzar els tràmits, a la vegada que es vetlla per la salut dels i les treballadores i per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal amb menors a càrrec. En la mateixa línia, el Consell Comarcal també està planificant el pla de desconfinament de la resta de plantilla.

Pel que fa a les dades d'aquest mes, de l'1 al 25 de maig s'han tramitat 160 urgències, entre les quals continuen destacant els ajuts d’urgència per alimentació bàsica per a famílies sense recursos (34), arribant a gairebé 200 en poc més de dos mesos de confinament. Aquest mes també s'han fet 21 tramitacions del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a persones que s’han trobat sense cap tipus de suport, 4 recursos de teleassistència per fer seguiment de persones grans que viuen soles i/o persones discapacitades, 20 tramitacions de restabliment de subministrament de la llar, entre altres, com la tramitació d'ajuts de lloguer, de protecció de pobresa energètica o de rendes garantides.

També s'han repartit, conjuntament amb el Banc d'Aliments, 44.000 quilos d'aliments procedents de la CEE per cobrir les demandes d’alimentació detectades a la comarca.

Malgrat prioritzar les atencions urgents, els i les professionals de l'àrea de Serveis Socials han continuat realitzant els seguiments i les atencions a les famílies vulnerables, que han vist cobertes totes les necessitats d’acompanyament durant aquest període, ja sigui per mitjans telefònics, telemàtics, o actuacions presencials, en aquells casos que no es podien resoldre de forma virtual.

Aquest mes s'han fet 1.422 actuacions amb persones i /o famílies amb seguiment per part de Serveis Socials, 1.115 coordinacions amb els ajuntaments, 639 actuacions per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social, 459 actuacions dirigides a persones grans en situació de vulnerabilitat i 369 actuacions en famílies amb infants en situació de risc social.

El Consell Comarcal del Segrià destaca que durant aquest període ha estat cabdal la coordinació i la tasca realitzada per part dels Ajuntaments, alcaldes, regidors, etc... en la detecció i intervenció de tots aquells casos en situació de vulnerabilitat detectats al municipi, així com l’activació dels grups de voluntariat i suport social, sense els quals, la aquesta tasca hagués estat impossible. A més, s'ha reforçat la comunicació per part del Consell amb els Ajuntaments, remetent-los de forma quinzenal les dades de la intervenció realitzada en cada municipi.

La memòria amb les dades de les actuacions les ha presentat aquest divendres el vicepresident i cap de l'àrea de Serveis Socials, Toni Bosch, en el primer Consell d'Alcaldies telemàtic del Segrià, que s'ha pogut seguir pel canal de Youtube del Consell Comarcal.