Les Referents d'Ocupació Juvenil del Segrià fan assessorament formatiu i laboral a prop d'un centenar de joves durant el confinament

Un dels tallers presencials que es van fer abans del confinament

El Programa Referent d'Ocupació Juvenil, que s'adreça a joves d’entre 16 i 29 anys per assessorar-los, orientar-los i facilitar-los la transició del sistema educatiu al laboral i fomentar-ne la seva continuïtat formativa, no s'ha aturat malgrat el confinament per la COVID-19 i el tancament dels centres educatius. En aquests dos mesos, les dues referents que porten a terme aquest programa al Consell Comarcal del Segrià han fet 86 atencions directes a joves i 46 coordinacions amb entitats i serveis socials de la comarca, incloent els instituts.

En la majoria de casos les atencions s'han fet a joves d'entre 16 i 20 anys, tot i que també s'han atès persones de més edat. La majoria d’aquestes atencions han estat relacionades amb la recerca de feina, sobretot per a la campanya de la fruita, encara que també s'ha fet assessorament formatiu i per a la confecció del currículum.

Emmarcat en el Programa Garantia Juvenil, el Programa Referent d'Ocupació Juvenil proporciona als joves coneixement sobre el mercat laboral, i les alternatives d’ocupació i formatives. Promou la vinculació del jove amb la comunitat i, si s’escau, el deriva a altres dispositius. El programa està cofinançat  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Just abans del confinament, les referents del Segrià van realitzar una prospecció del territori i van contactar amb les entitats formatives i relacionades amb la recerca de feina, amb l’objectiu d’elaborar un mapa de recursos de la comarca, a més d'oferir orientació als joves en coordinació amb els instituts, fent diferents tallers als nois i noies de batxillerat i cicles formatius.

Però el servei s'ha hagut d'adaptar com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i el tancament dels centres educatius, amb la qual cosa des del 13 de març ha canviat la manera d’atendre a les persones usuàries. Així, el programa s'està implementant mitjançant el correu electrònic, el telèfon mòbil  (sobretot via Whatsapp) i vídeo conferències. D'aquesta manera s'ha pogut mantenir el contacte amb els i les joves ja actius i també iniciar noves atencions.

A més, s'han fet videocàpsules que setmanalment es pengen a les xarxes socials del Servei Comarcal de Joventut "JoveSegrià" on s'explica de forma didàctica quina és la figura de les referents d’ocupació juvenil, com accedir al mercat de treball, com fer un currículum i com destacar les capacitats, competències i habilitats de cada candidat. Properament es penjaran vídeos sobre autoconeixement, recerca de feina i com afrontar una entrevista de feina.

Pel que fa als centres educatius, s'ha fet una sessió per vídeo conferència sobre currículum i competències per als alumnes de l’escola agrària d’Alfarràs i també s'han difós els diferents continguts del programa als alumnes de l’institut d’Alcarràs, dels quals posteriorment s’han adreçat al servei 18 alumnes de forma individual.

Les persones interessades en aquest programa han d'adreçar-se al Consell Comarcal del Segrià i contactar per cita prèvia amb les Referents d'Ocupació Juvenil mitjançant els correus electrònics  mmacia@segria.cat i phernandez@segria.cat.