L'Oficina de Consum del Segrià tramita 533 expedients en mig any, un centenar en relació amb al coronavirus

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 533 expedients en la primera meitat d’aquest any, superant els 509 tramitats durant tot l’any 2019 i gairebé quatre vegades més que durant tot l'any 2017. Així, el servei que s’ofereix des del Consell Comarcal del Segrià es consolida, ja que ha sobrepassat, sobradament, la tramitació anual realitzada en tots els exercicis precedents, des del 2014.

Dels 533 expedients tramitats en aquest primer semestre del 2020, 233 són consultes resoltes, 184 són reclamacions, 113 són mediacions i 3 són queixes. Pel que fa a les mediacions, 71 s'han resolt favorablement -el 63%-, 39 s'han arxivat per no haver prosperat la mediació i 3 no han estat admeses.

Si entre el gener i el març l'OCIC del Segrià va tramitar 241 expedients, aquest segon trimestre de l'any s'han fet 292 gestions (131 consultes, 101 reclamacions, 64 mediacions i 2 queixes), registrant un augment d'expedients en tots els serveis. Bona part d'aquests han estat marcats per la crisi del coronavirus. De fet, des del decret d’estat d’alarma fins al 30 de juny, el 38% dels expedients corresponen a afectacions derivades de la crisi sanitària, més d'un centenar, com cancel·lacions de viatges, entrades per a espectacles o quotes mensuals per a fer activitats esportives o formatives.

A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià s’atenen les persones consumidores domiciliades en els 38 municipis que integren la comarca, amb tasques com atenció al públic; informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; recepció i tramitació de consultes, queixes i denúncies; tramitació de les reclamacions presentades i efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Es poden fer consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.