Programa de Garantia Juvenil

Programa de Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

S'estableixen els següents requisits d'accés al Sistema de Garantía Juvenil:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Com donar-te d'alta en el sistema

Si compleixes els requisits i vols ser beneficiari de la Garantia Juvenil, prèviament t’has d’inscriure al fitxer del Sistema de Garantia Juvenil.

Inscripció amb DNI electrònic o certificat

La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic o certificat electrònic reconegut. Si el tens pots fer la teva inscripció directament aquí.

Inscripció amb usuari i contrasenya

Si estàs interessat a inscriure-t'hi i no tens el DNI electrònic o certificat electrònic, pots fer la inscripció mitjançant un usuari i contrasenya. Per obtenir aquest usuari i contrasenya has de seguir els passos següents:

   1. Descarrega i omple aquest formulari.

   2. Porta aquest formulari a l’oficina de registre que queda més a prop teu. Pots buscar-la aquí.

   3. Rebràs al teu correu electrònic un codi d’activació, que hauràs d’introduir en aquest lloc web. I ja podràs començar a omplir la teva inscripció.

Si ho prefereixes, pots adreçar-te també presencialment a una oficina de Treball del SOC on t’ajudarem amb aquest tràmit.

Un cop t’hagis inscrit i en un termini màxim de 30 dies contactarem amb tu per tenir una primera entrevista i definir el teu itinerari de Garantia Juvenil.

Les persones que acreditin una discapacitat superior al 33% o aquelles en risc d’exclusió social poden fer directament la inscripció portant a l’oficina de registre aquesta sol·licitud omplerta conjuntament amb el document acreditatiu de la situació.

Per a més info consulteu:http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html