Resolució de les subvencions als ens locals amb Pla local de joventut per a projectes d’activitats adreçades a joves

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar i família ha notificat a tots els ajuntaments sol·licituants la resolució de les subvencions en matèria de joventut per a aquest 2014.

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes d’activitats adreçades a joves que realitzin els ens locals de Catalunya, en el marc del seu Pla local de joventut, i d’acord amb les bases establertes en el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.

Els projectes han de ser d'activitats per a joves (serveis, activitats, prestacions, etc.), es poden presentar fins a un màxim de dos projectes d'activitats i han de ser executats pressupostàriament amb despeses corrents i de personal. Les despeses corrents no poden incloure, però, els consumibles d’aigua, llum, telèfon, neteja i equivalents.

Les actuacions objecte d'aquests ajuts s'han de dur a terme durant el 2014.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Servei Comarcal de Joventut del Segrià: 973 054 800 joventut@segria.cat