Reunió amb el president territorial de FaPaC a Lleida

El President del CCS i la Presidenta de la Comissió Informativa d’Ensenyament del Consell Comarcal del Segrià, Sr. Pau Cabré Roure i Sra. Maria José Invernón, es van reunir el passat divendres 2 d’agost, amb el Sr. Ismael Alfaro, President territorial de FaPaC a Lleida, per expressar-li que pel curs 2013-2014, i per a tot el període escolar, es becaran 1.258 alumnes a la comarca del Segrià. 

Dels 1.494 expedients oberts, les beques oscilen entre el 100 % i el 50 % d’ajut. 

També es va informar al President territorial de FaPaC que quedaven uns 500 alumnes amb possible beca que resten en llista d’espera. 

El Sr. Alfaro va agrair a la Presidència del CCS la informació facilitada i van acordar treballar conjuntament, amb la finalitat de poder ampliar la partida pressupostària per a beques que destina la Generalitat al Segrià.