Descripció

L’Àrea d’Informàtica del Consell Comarcal del Segrià dóna servei de suport als Ajuntaments i al propi Consell en matèries relacionades amb les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

El Consell Comarcal del Segrià, com a Entitat de Registre de l’Agència Catalana de Certificació, emet els diferents certificats digitals que aquesta entitat posa a disposició ja siguin per administracions públiques com per ciutadans (IdCat). Aquesta funció és realitzada a través del Servei de Certificació Digital (SCD).