El Consell Comarcal del Segrià aprova definitivament les bases per a les ajudes al comerç i serveis

En el Ple celebrat avui divendres, el Consell Comarcal del Segrià ha aprovat definitivament les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

El Ple ha estimat oportú i per unanimitat incorporar, en aquestes bases definitives, les al·legacions i la proposta de classificació presentades per la Federació Provincial d'Hostaleria de Lleida.

Per tant, també podran sol·licitar aquests ajuts activitats recreatives musicals (Bars musicals, Restaurant musical, Discoteques, Sales de Ball, Sala de festes amb espectacle, Sala de concerts, Discoteques de joventut, Karaoke, concerts d’infància i joventut, Café teatre i cafè concert), activitats de restauració (Restaurant, Bar, Restaurant Bar i Saló de banquets) i allotjaments turístics (Hotels, Pensions, Càmpings i Cases Rurals).

El ple també ha aprovat inicialment per unanimitat les bases reguladores de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020. En total es repartiran 35.850 euros.

A més, s’ha aprovat per unanimitat el plec de clàusules administratives i tècniques la licitació del contracte de Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) i el conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del projecte estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.