El Consell Comarcal del Segrià i el CIFO col·laboren en la formació de professionals promotors d'igualtat de gènere

Per segon any consecutiu, el Consell Comarcal del Segrià i el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) han establert un acord de col·laboració per acollir alumnes en pràctiques per assolir el Certificat de Professionalització en Promoció per la igualtat efectiva entre dones i homes.

La normativa en matèria d'igualtat preveu la formació i el desplegament de promotors i promotores d'igualtat, figures professionals que permetin impulsar accions en matèria d'igualtat de gènere, afavorint una societat més justa i equitativa.

Lleida ha estat la primera demarcació en implementar aquesta titulació, que té una durada total de 570 hores, 120 de les quals són pràctiques.

Els estudis tenen una durada de set mesos, i un cop superada la formació teòrica i el període de pràctiques, es pot obtenir la titulació de Promotor/a d'igualtat.

El centre on es pot cursar aquest formació és el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional, ubicat a la capital del Segrià.

Aquests estudis depenen del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i formen part del ventall d'opcions a les que poden optar persones en atur o que busquin una millora professional.