El Consell Comarcal del Segrià presenta la Memòria de Serveis Socials de forma individualitzada a cada municipi

Destaca l'increment del 86% dels ajuts d'urgència social

El vicepresident i cap de Serveis Socials, Benestar Social i Família, Toni Bosch, acompanyat pels coordinadors de l’àrea, ha començat aquest dijous una ronda de reunions individualitzades a tots els ajuntaments del Segrià per explicar la tasca del personal dels serveis socials bàsics, SIAD, EAIA, SIFE, Joventut, SAI-LGTBI, Igualtat, Punt de Voluntariat, Immigració i transport adaptat que s’ha dut a terme en cada municipi durant l’any 2020, especialment marcat per la crisi sanitària i social. El primer municipi a qui s'ha presentat la Memòria individualitzada ha estat Benavent de Segrià.

Per tal de donar resposta a l’augment de les persones vulnerables a la comarca, els i les professionals de l’àmbit social han hagut de fer un esforç extra per estar al costat de la ciutadania adaptant la seva feina a les mesures de seguretat i restriccions establertes en cada moment; també s'ha hagut d'innovar en procediments de suport als col·lectius més vulnerables i en la informatització de l’àrea.

Pel que fa als serveis socials d’atenció primària, durant el 2020 s’han atès 11.881 persones, un 16’75% de la població de la comarca, i s’han fet un total de 46.819 actuacions. S’han treballat 5.932 expedients familiars, dels quals un 16’20% han estat nous expedients. La demanda de la intervenció dels serveis socials ha augmentat en gairebé un 3% respecte l’any anterior. Les principals problemàtiques que s’han tractat són sobre salut i dependència, pobresa energètica i dificultats econòmiques.

La xifra que més destaca en la Memòria global és l’augment d’un 86% en les prestacions d’urgència social, predominant els ajuts d’alimentació bàsica. S’han atès 547 sol·licituds que han donat resposta a 1.620 persones usuàries: 499 ajuts per alimentació bàsica, 16 ajuts relacionats amb l’habitatge, 14 ajuts de subministres bàsics, 8 per ortopèdia i farmàcia, 7 per transport, 3 per ajuts d’atenció a infants amb risc.

D’altra banda, amb el programa d’aliments de la CEE s’han repartit 97.935 kg d’aliments excedents, arribant a 4.540 persones usuàries.

Pel que fa a pobresa energètica, s’han produït 1.877 peticions de situacions de vulnerabilitat en les quals s’han protegit 352 nuclis de convivència.

D'altra banda, pel que fa al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), l’any 2020 s’han fet 1.048 actuacions i s'ha atès 130 dones. D'aquestes, 83 es trobaven en situació de violència masclista.

Al SAD (Servei d’Ajuda al Domicili) Dependència s’han fet 22.746 hores distribuïdes en 126 persones beneficiàries, mentre que en el SAD Social s’han fet 10.803 hores distribuïdes en 141 persones beneficiàries. Pel que fa a la teleassistència, actualment hi ha 742 usuaris amb aparells.

També s’han tramitat 221 targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Els Serveis Intervenció Socioeducativa (SISI) han atès 106 infants i 95 famílies, mentre que l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) ha intervingut en un total de 188 casos corresponents a la comarca del Segrià i el Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) ha atès a la comarca del Segrià un total de 24 infants/adolescents en mesura d’acolliment en família extensa.

Dins el Servei de Primera Acollida del Pla de Ciutadania i Immigració, s’han atès 521 persones. En destaca el Curs d’Alfabetització en català, amb el programa "Lletres per a tothom", que ha arribat a 150 persones nouvingudes, així com serveis d'informació i assessorament en diferents àmbits. També es van atendre 299 persones durant la campanya de la fruita.