EL CONSELL COMARCAL I UNA DESENA D’AJUNTAMENTS DEL SEGRIÀ SOL·LICITEN UNA SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES

Imatge d'arxiu del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia que gestiona el Consell

La tramitació i la gestió ha comptat amb el suport i l’assessorament de la Plataforma Animalista Terres de Lleida. La subvenció és per fer front a les despeses de l’aplicació del mètode CER i ala realització de campanyes de formació i de consciència de la gestió i tinença responsable d’animals de companyia.

 

El Consell Comarcal del Segrià, amb el suport i la participació de la Plataforma Animalista Terres de Lleida, i una desena d’ajuntaments, han sol·licitat aquest dilluns 24 de juliol una subvenció per a la gestió de colònies felines.

La subvenció a la que s’han acollit va ser publicada per part del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del Govern espanyol, concretament la inclosa dins l’Ordre DSA/1352/2022, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals, destinades a millorar i impulsar el control poblacional de colònies felines.

Aquesta subvenció va adreçada, doncs, a sufragar les despeses que suposa l’aplicació de l’anomenat mètode CER (captura-esterilització-retorn) en els municipis per a la gestió de les colònies felines. Cal recordar que el CER és un dels mètodes ètics que es recomanen per a una gestió optima i ètica de colònies felines. En aquest sentit, un dels requisits per optar a la subvenció era disposar, per part de cada ajuntament, d’un Protocol de gestió ètica de colònies felines. La subvenció també inclou la realització de campanyes de formació i de consciència de la gestió i tinença responsable d’animals de companyia.

Des del Consell Comarcal del Segrià s’ha volgut agrair especialment la col·laboració i el suport rebut en tot moment per part de la Plataforma Animalista Terres de Lleida en el decurs de la tramitació i presentació de les sol·licituds de les subvencions.