EL CONSORCI DE RESIDUS APROVA L’ACORD DEFINITIU AMB LES EMPRESES IMPLICADES PER DONAR COMPLIMENT SENSE MÉS ENTREBANCS LEGALS A LA SENTÈNCIA SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE L’ABOCADOR DE MONTOLIU

Centre de Tractament de Residus de Montoliu

El passat dia 6 d’abril es va signar el preacord entre les parts, i avui dia 8 de juliol el Consell General del Consorci ha aprovat l’acord definitiu.

Per formalitzar l’acord, caldrà esperar als terminis administratius legals d’exposició pública i tramitació establerts.

La UTE Valoriza-Romero Polo, a la qual es va adjudicar inicialment l’obra, renuncia al projecte i a emprendre accions, mentre que la UTE FCC-Arnó pren el relleu i es compromet a no reclamar indemnitzacions.

El Consorci agraeix la predisposició i el compromís de les empreses, que han fet possible que prevalgués l’interès públic arribant a un acord que ha evitat un perjudici econòmic i social molt gran.

El Consorci de Residus del Segrià, en la reunió d’aquest divendres, dia 8 de juliol, ha aprovat l’acord amb la UTE Valoriza Servicios Medioambientales SA-José Antonio Romero Polo SAU i la UTE Fomento de Construcciones y Contratas SA y Benito Arnó e Hijos SLU per donar compliment de forma convencional a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·lava l'adjudicació de l'ampliació del Centre de Tractament de Residus de Montoliu de Lleida.

Cal recordar que la gestió i explotació, amb execució d’obres, de l’ampliació de l'abocador comarcal va ser adjudicada al maig de 2017, pel Consorci de Residus del Segrià, a la UTE Valoriza-Romero Polo. Al febrer del 2021, però, una sentència del TSJC va declarar la nul·litat de l’adjudicació del contracte, tot reconeixent el dret de la UTE FCC-Arnó, que havia recorregut la decisió del Consorci, a ser l’adjudicatària del contracte, una sentència davant la qual, a l’abril del 2021, el Consorci de Residus del Segrià va presentar recurs de cassació.

Des d’aleshores, el Consorci de Residus del Segrià, integrat pel Consell Comarcal del Segrià, l'Ajuntament de Lleida i l’Agència de Residus de la Generalitat, es va posar al capdavant de les gestions i va estar treballant, discreta i conjuntament, amb les dues UTEs per tal d’arribar un acord que fos beneficiós per a l’interès públic i per a totes les parts. Va ser el mateix Consorci el que va prendre la iniciativa i va iniciar converses individualitzades amb cada una de les UTEs. Més endavant, aquesta mediació es va fer amb totes les parts implicades per arribar a un acord que, tal com s’ha acabat aconseguint, ha suposat fer concessions per totes les parts, però que ha ocasionat el menor perjudici possible en referència a indemnitzacions i afectacions a l’objecte del contracte de les obres i posterior explotació del Centre de Tractament de Residus del Segrià.

Així, segons l’acord que ara s’ha assolit, les tres parts han accedit a donar compliment de forma convencional a la sentència esmentada, i que contempla, en primer terme, la resolució del contracte entre el Consorci i la UTE Valoriza-Romero Polo, i l’adjudicació a l’UTE FCC-Arnó.

La UTE sortint es compromet a no accionar cap reclamació per cap concepte ni contra el Consorci ni en relació amb el contracte de referència, així com a desistir de qualsevol mena de recurs, mentre que la UTE entrant renuncia a la reclamació davant el Consorci de qualsevol indemnització derivada de l’execució de la sentència, inclòs en allò referent al benefici industrial derivat de l’execució de les obres previstes en el contracte.

La UTE entrant, a més, es farà càrrec de la segona fase d’explotació del contracte, assumint com a proposta pròpia les instal·lacions d’acord com han estat realment executades en la primera fase, així com les seves prestacions garantides, renunciant a la proposta que va ser presentada a la licitació. De la mateixa manera, l’acord assolit garanteix un mínim impacte sobre el personal d’explotació del Centre de Tractament de Residus, atenent a les prescripcions normatives pel que fa a la seva subrogació.

Des del Consorci de Residus del Segrià, s’ha volgut agrair la predisposició, el compromís, la professionalitat i el rigor de les UTEs per tal de fer prevaldre l’interès públic del contracte i, en definitiva, de la comarca del Segrià i dels seus ciutadans, atesa la natura de la sentència, que hagués suposat un perjudici molt important des del punt de vista econòmic, però també social, en una àrea i sector tant estratègic com és el del tractament de residus de la comarca. Per tot plegat, des del Consorci es felicita totes les parts per haver actuat de manera proactiva, haver fet concessions i renúncies i haver posat pel davant de tot l’interès general.

Per formalitzar l’acord aprovat avui dia 8 de juliol, caldrà esperar als terminis administratius legals d’exposició pública i tramitació contractual establerts.