EL PLE DEL CONSELL APROVA ELS PLANS D’ESTABILITZACIÓ CORRESPONENTS A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI

La sessió també ha donat llum verda a diferents convenis en l’àmbit dels serveis socials referents a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, així com de la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i de la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

El Ple del Consell Comarcal del Segrià ha aprovat, en la seva sessió d’aquest divendres, els plans d’estabilització corresponents al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei, que suposa la provisió de llocs de treball de personal funcionari.

Per altra part, el Ple també ha donat llum verda a diferents convenis en l’àmbit dels serveis socials. D’una banda, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Consell Comarcal per a l’impuls de  les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, així com el de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), ambdós pel període 2022-2025. De la mateixa manera, s’han tirat endavant els convenis entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per a les polítiques i serveis corresponents.

Altres convenis que han rebut el vistiplau del ple han estat els referents a la gestió servei de migracions, acollida i vida digna compartida, amb l’Ajuntament d’Alcarràs, i el del desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya que fa referència als cursos d’alfabetització, que aquest any s’han fet a 14 municipis de la comarca. També s’han aprovat els convenis amb els ajuntaments per al desenvolupament del Pla Local de Joventut.

Per últim, s’han prorrogat el II Pla de polítiques de dones per al període 2023-2024 i el II Pla de polítiques d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià.