El ple del Consell Comarcal aprova per unanimitat adjudicar el servei de menjador escolar a les empreses Comertel i Aramark

També dona llum verda per unanimitat al conveni firmat amb la Generalitat per reactivar la promoció econòmica al Segrià   

 

El ple del Consell Comarcal del Segrià ha aprovat aquest divendres per unanimitat acceptar l’ordre de classificació de les propostes presentades a la licitació del contracte de concessió de serveis de menjador escolars. Les empreses que han tingut major puntuació són: Comertel SA al lot 1, amb una oferta econòmica de 113.814 euros, i Aramark SLU al lot 2, amb una oferta de 102.904 euros.

Entre les novetats del nou contracte hi ha un protocol de prevenció de la Covid-19, el canvi de sistema a línia calenta a les nou escoles on hi havia el sistema de línia freda, la prioritat en l'ús de productes de proximitat i ecològics i més monitoratge. El nou contracte és per als cursos 2020-2021 i 2021-2022, prorrogable dos cursos més.

Cal destacar que els plecs tècnics i administratius del nou concurs també es van aprovar per unanimitat en l'últim ple, després d'haver-se treballat conjuntament a la comissió de seguiment del contracte, formada per tots els grups polítics amb representació al Consell, la FAPAC i el departament d'Educació.

D'altra banda, el ple ha aprovat imposar dues sancions per un valor total de 3.300 euros a Alessa, que fins ara gestionava el servei de menjador, per no entregar documentació requerida.

Un altre dels punts de l'ordre del dia aprovats per unanimitat és el conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i el Consell Comarcal del Segrià per a donar suport a la reactivació del comerç dels municipis afectats pel Covid-19. El conveni preveu ajuts de 3'9 milions d'euros per als establiments comercials de Lleida i els sis pobles del Baix Segre que han patit restriccions més severes (Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs, la Granja d'Escarp i Torres de Segre) i 100.000 euros per a la promoció econòmica i turística de tot el Segrià.

Les bases es redactaran en els propers dies de tal manera que els ajuts siguin fàcils i ràpids  de tramitar. A més, es faran convenis amb els ajuntaments i reunions amb el sector comercial.

El ple també ha aprovat diverses modificacions del cartipàs comarcal, entre les que destaca la nova incorporació de Jaume Sanuy com a cap d’àrea de Règim Interior, Hisenda i Economia, i deixar sense efecte el nomenament provisional de Teresa Malla com a vicepresidenta tercera.

Altres expedients aprovats al ple són: l'execució d'una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic respecte un contracte de transport escolar; la ratificació dels decrets de Presidència sobre la cessió d'ús de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Torres de Segre per al confinament de temporers, persones sense llar i persones amb simptomatologia lleu de Covid-19 i el conveni de col·laboració amb la Fundació Proactiva Open Arms per a la seva gestió; de l’Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries COVID-19; d'una campanya de comunicació i sensibilització del sistema de recollida de residus del Porta a Porta adreçada a la ciutadania i a les activitats comercials; de la modificació de les bases per a la concessió de premis de recitació poètica i de l'aprovació de les bases per a la concessió del nous premis d’il·lustració del Consell Comarcal del Segrià.