EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ APROVA AMB UN AMPLI CONSENS UN PRESSUPOST DE 20M€ PER A L’ANY VINENT, UN 15% MÉS ELEVAT QUE EL DEL 2022

Una imatge de Ple extraordinari celebrat aquest divendres

L'àrea d'Ensenyament s’endú un 32,87 % del total del pressupost de despeses, destacant el fet que la partida destinada al pagament de beques és la que més creix respecte al 2022. Una altra de les àrees amb més pes en el pressupost és la de Medi Ambient, que representa un 28,15% del total. També es preveu un augment del 24% en despeses de personal, així com la dotació de 22 nous llocs de treball.

El Ple Consell Comarcal del Segrià ha aprovat inicialment aquest divendres en una sessió extraordinària el pressupost general per a l’exercici 2023 i les bases d’execució del pressupost. El pressupost per al 2023 ascendeix a 20.057.787,72 euros, prop d'un 15% més que l'any 2022. El pressupost consolidat del Consell, que inclou el pressupost del Consorci de Residus de Segrià, de 8.778.331,82 euros, és de 28.836.119,54 euros. El pressupost s’ha aprovat amb un ampli consens, amb tots els vots favorables excepte dues abstencions de C’s.

Entrant en el detall dels pressupostos, cal destacar un augment del 24% en despeses de personal, on s'ha previst un possible increment dels salaris del 2,5%, supeditat a l’aprovació definitiva de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. També es preveu la dotació de 22 nous llocs de treball per tal de donar resposta a les ràtios de personal previstes al Contracte Programa 2022-2025 de Serveis Socials, alguns contractats ja durant el 2022 i amb continuïtat en el proper any: un tècnic/a, dos administratius/es (SEAI i SIAD), dos psicòlegs/es (un/a pel SIAD), un/a coordinador/a (EBAS), un/a treballador/a social, quatre educadors/es social (tres pel SIS), nou integradors/es socials (SIS, Temps per cures, fitxa del Poble gitano i Polítiques LGTBI), un/a jurista i un/a arquitecte/a.

De fet, en la sessió d'aquest divendres el Ple també ha donat llum verda a l'increment del preu públic que han d'assumir els ajuntaments per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats en 1,28 €/habitant/any, per fer front precisament a la pujada salarial del personal i a l'augment considerable de recursos i serveis als municipis per al 2023. El pressupost de l'àrea de Serveis Socials augmenta en un 2,3% i passa a representar un 26% del total del Consell al 2023.

D'altra banda, el pressupost del Consell Comarcal també preveu la dotació d'un/a tècnic/a de joventut, un tècnic/a de residus, un/a tècnica de cultura, dos llocs de treball de SAT (Servei d'Assistència Tècnica als municipis) i quatre llocs de treball de personal laboral temporal durant 2 mesos per tramitar les beques de menjador.

Pel que fa a l'àrea d'Ensenyament, suposa un 32,87 % del total del pressupost de despeses de 2023. La partida destinada al pagament de beques és la que més creix respecte al 2022. Les beques del 50% han passat al 70% i cada any més persones sol·liciten les beques menjador, en disminuir la seva renda pels efectes de la pandèmia de la Covid 19, entre altres. Així, es passa de 3.262.626,43 euros al 2022 a un import de 3.602.108,88 euros al 2023.

Una altra de les àrees amb més pes en el pressupost és l'àrea de Medi Ambient, que representa un 28,15% del total del Consell. El principal increment de les despeses d'aquesta àrea ve donat pel pagament del cànon de residus al Consorci, ja que aquest es tornarà a incrementar al 2023, tot i que es manté el cost del tractament dels residus generats igual que al 2022 per als municipis.

Pel que fa a l'àrea de Cultura, a banda de la provisió d'un/a tècnic/a, es preveu continuar amb l'organització dels cicles culturals dels darrers anys arreu de la comarca, a més de la posada en marxa d'un nou projecte de dinamització dels museus i les col·leccions locals.

Quant a l'àrea de Turisme i Promoció Econòmica, aquesta preveu la redacció d'un nou Pla Estratègic del Segrià i aposta per la dinamització dels polígons de la comarca i per a la promoció turística amb projectes com Terra d'Oli i Terra de Floració, a més de donar continuïtat als diferents programes Leader. També cal destacar la gran evolució del servei de Consum, i el consegüent augment del finançament rebut per part de l’Agència Catalana de Consum per al proper exercici.

Per últim, el Ple ha aprovat, inicialment, el Reglament dels Serveis d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació als municipis del Servei d’Assistència de secretaria, intervenció i assessorament, la Relació de Llocs de Treball (RLT), l'estructura de costos relativa a la prestació dels serveis associats per a un contracte mixt de serveis i subministrament relatiu a la recollida i transport de residus a 15 municipis, i una modificació de les bases per a la concessió de Premi de Relats Curts.