EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ APROVA EL CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS 2022-2025, QUE PERMETRÀ AUGMENTAR ELS PROFESSIONALS I MILLORAR L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

El Ple del Consell s'ha celebrat de forma telemàtica

El finançament del Departament de Drets Socials passarà a ser del 75% dels mòduls dels equips bàsics i SAD

El ple també aprova la reorganització de l’Àrea de Serveis Socials del Consell i la pròrroga del contracte per a la recollida i transport de residus mitjançant el sistema porta a porta, entre altres punts

El Ple del Consell Comarcal del Segrià ha aprovat per unanimitat el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025, en el qual s’estableix que el finançament del Departament de Drets Socials passa a ser del 75% dels mòduls dels equips bàsics i SAD, a més de la incorporació de nous professionals dins les àrees bàsiques de Serveis Socials (ABSS), amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i complexes, per tal de millorar la qualitat de l’atenció a les persones.

Així ho ha explicat durant la sessió -en format telemàtic- el vicepresident i cap de l’àrea de Serveis Socials, Toni Bosch, que també ha destacat que el Contracte Programa inclou la renovació del Servei Especialitzat a la Infància i l’Adolescència (SEAIA), amb la incorporació dels Serveis d’Integració en Família Extensa (SIFE), per tal de millorar la prevenció i el diagnòstic; així com l’ampliació del Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a Infants i Adolescents en Situació de Risc (SISI). Així mateix, per continuar ajudant a les persones més vulnerables, s’implementen accions per promoure la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, i es mantenen els ajuts d’urgència.

La millora de l’atenció de les persones grans també és un dels punts destacats d’aquest Programa Contacte, on s’implementa el nou Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i el Servei de Teleassistència Avançada. Com a novetat, es crea una nova fitxa d’Envelliment Quilòmetre Zero, la qual permetrà el desenvolupament de plans d’envelliment al territori, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i potenciar l’envelliment actiu.

El Contracte Programa estableix també el desplegament del Pla estratègic de Serveis Socials. El col·lectiu Jove també veurà millorada les seves necessitats amb la creació de l’Oficina Jove per a l’emancipació juvenil.

Per últim, destaca d’aquest Contracte Programa, la previsió d’incorporar almenys, 14 nous professionals en els propers dos anys: un/a jurista i un/a psicòleg/a, dos coordinadors d’equips bàsics, un psicoterapeuta a l’EAIA i dos equips més al SISI, un professional per al Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), dos tècnics més de Joventut i tècnics compartits, un integrador sociocultural, un arquitecte per fer plans d’accessibilitat a la comarca, un professional per fer Plans, Programes i Projectes d’Acció Comunitària.

El Ple també ha aprovat amb tots els grups a favor, la reorganització de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, on s’incorpora un nou Pla estratègic de Serveis Socials: al centre, les persones. Bosch, ha explicat que aquesta reestructuració permetrà “donar més suport i millorar el seguiment a les famílies del nostre territori que requereixen dels serveis socials”.

Durant el Ple d’avui, també s’han aprovat diferents pròrrogues entre les que destaquen: la del contracte mixt de serveis, obres i subministrament per a la recollida i transport de residus, que afecta a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta; la contractació del servei de transport escolar del curs 2022/2023, referent al lot 21, que inclou les poblacions de Torrelameu, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Alpicat, l’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida (INS Les Basses) i el CEE Esperança de Lleida; i la del contracte de Servei d’ajuda a domicili a la comarca del Segrià.

D’altra banda, també s’ha aprovat el Protocol general d’actuació entre el Consell Comarcal del Segrià i el Centre d’estudis comarcals del Segrià per a la realització i la difusió d’activitats  formatives i culturals a la comarca; un conveni de col·laboració amb el Patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrefarrera per a la creació del “Punt d’atenció Globalleida Segrià nord” en el CEI Torrefarrera; i un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació de mesures alternatives de caire educatiu a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.