El Ple del Consell Comarcal del Segrià signa el Manifest per Fomentar l’Activitat Econòmica als Polígons Industrials

Aprovació del Manifest per unanimitat

El ple del Consell Comarcal del Segrià ha aprovat avui per unanimitat el Manifest per Fomentar l’Activitat Econòmica als Polígons Industrials de la Comarca del Segrià. El text, que ha estat consensuat per tots els partits polítics, es va anar elaborant en diverses reunions, les dues últimes a Torrefarrera i Alguaire, amb la participació activa dels municipis que disposen de sòl industrial i amb la col·laboració de tècnics del Consell Comarcal.

El Manifest “posa de relleu la necessitat d’unir-se per obtenir el creixement industrial i la generació de llocs de treball que volem per la nostra gent”, ha declarat el president del Consell Comarcal, David Masot. “Molts municipis del Segrià -ha afegit- tenen sòl industrial disponible o en procés de creació o desenvolupament urbanístic, i tenim clar que anant units serem més competitius.”

Manel Ezquerra, vicepresident primer i cap de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal, ha valorat molt positivament l’aprovació d’aquest document “que portem treballant des de fa mesos i ens ha servit per conèixer millor les nostres fortaleses”. Ha explicat que “per tal que els municipis puguin assolir el creixement industrial, hem de poder eliminar alguns entrebancs, com és ara la lentitud en la tramitació administrativa o la inseguretat del marc legal en el què ens movem actualment.”

En el Manifest, el ple del Consell Comarcal es compromet a elevar “a la Generalitat de Catalunya la necessitat de crear un marc legislatiu favorable a la instal·lació d'empreses al Segrià.”

Així mateix, es considera “necessari un servei d'informació actualitzat sobre els polígons d'activitat econòmica a la nostra comarca. D'aquesta manera facilitarem la tasca de localització de les millors opcions per a qualsevol tipus d’empresa.”

Un tercer punt a subratllar és la feina del Consell Comarcal com a nexe d’unió: “Traslladarem aquestes inquietuds -diu el punt tercer del text- a tots els agents econòmics instaurats al Segrià, així com a les diferents administracions supramunicipals.”

El quart i últim punt del Manifest expressa la voluntat d’arribar a concretar el creixement econòmic de la comarca: “Volem que el Segrià industrial -s’hi llegeix- sigui un pol d'atracció d'empreses i pugui competir en igualtat de condicions enfront d’altres iniciatives. Per aquest motiu, al Consell Comarcal crearem un servei d'acompanyament i assessorament.”

El Manifest, entre altres aspectes, recorda la necessitat de millorar els mecanismes que puguin fer més competitiu el sòl industrial del Segrià “respecte a zones limítrofes a la nostra comarca”.