L'Àrea de Turisme del Consell forma part del tribunal extraordinari dels TFG del Grau en Turisme de la UdL

El Tribunal extraordinari dels Treballs Final del Grau (TFG) del Grau de Turisme de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida

El passat dijous 1 de juliol, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià, va formar part del tribunal extraordinari dels Treballs Final del Grau (TFG) del Grau de Turisme de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.

La TFG és una de les matèries obligatòries incloses en els plans d'estudi de les titulacions de grau. El TFG consisteix en un treball autònom i individual que l'estudiantat ha de realitzar sota al supervisió d'una persona tutora amb l'objectiu principal de mostrar de forma integrada les competències associades al títol de Grau.

Els tribunals extraordinaris són l'eina perquè els TFG que han qualificats amb la nota màxima (fins a un 8,5) puguin optar a la qualificació d'Excel·lent.

En aquesta ocasió el Tribunal Extraordinari estava format per la coordinadora del Grau de Turisme, la doctora Natàlia Daries; el tècnic de gestió i promoció de Turisme de Lleida, Jordi Boixadera; la tècnica de turisme del Patronat de la Vall de Boí, Montse Señís; i la tècnica de turisme del Consell Comarcal del Segrià, Montserrat Rocaginé. 

Els treballs avaluats foren "Creació d'una casa rural sostenible a Puigverd de Lleida", de l'alumna Laura Calvo Michans i el projecte realitzat amb la col·laboració de la Fundació Arrels "Turisme inclusiu: Lleida des del carrer", de l'alumna Najoua Tami Messaoudi. Ambdues autores realitzaren una exposició brillant on es demostrava el fruit de la feina feta en el si del Grau de Turisme. Ambdós projectes mostren una visió sostenible, inclusiva, participativa i basada en un turisme més slow, més cooperatiu i que té tant les persones com els recursos turístics de la plana de Lleida en el seu centre. Un turisme no massificat, descentralitzat i curós amb l'entorn on es realitza. Els dos treballs foren qualificats d'excel·lents.