L’Oficina de Consum del Segrià incrementa considerablement les consultes i reclamacions, un 30% de les quals són afectacions per la Covid-19

Aquest any ja ha tramitat 773 expedients, 264 més que en tot el 2019

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià (OCIC) ha tramitat des de l’inici de la crisi sanitària 226 expedients que corresponen a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual cosa representa un 30% del volum total de l’Oficina.

De fet, la pandèmia ha fet augmentar considerablement l’activitat de l’Oficina, sobretot pel que fa a les consultes. La majoria dels expedients estan relacionats amb l’oci, com cancel·lacions de viatges o d’entrades per a espectacles.

Pel que fa a l’activitat general de l’Oficina de Consum del Segrià, aquesta ha tramitat un total de 773 expedients des d’inicis d’aquest any, superant amb escreix els 509 tramitats durant tot l’any 2019: 346 consultes; 273 queixes, denúncies o reclamacions; 153 mediacions i 1 arbitratge.

L’activitat duta a terme en aquest tercer trimestre del 2020 és la següent: 113 consultes resoltes, 87 reclamacions, 7 queixes, 1 denúncia, 39 mediacions tramitades i finalitzades, 24 mediacions resoltes favorablement, 14 mediacions arxivades per no haver prosperat la mediació, 1 mediació no admesa i 1 mediació derivada a arbitratge.

Cal recordar que a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià s’atenen les persones consumidores domiciliades en els 38 municipis que integren la comarca, amb tasques com atenció al públic; informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; recepció i tramitació de consultes, queixes i denúncies; tramitació de les reclamacions presentades i efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Es poden fer consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.