L’OFICINA DEL CONSUMIDOR DEL SEGRIÀ CONFIRMA LA LÍNIA ASCENDENT I TANCA EL 2021 AMB UNA XIFRA RÈCORD D’EXPEDIENTS TRAMITATS

L'OCIC s'ubica a la seu del Consell Comarcal

Al llarg d’aquest any se n’han iniciat un total de 1.508, el que suposa 266 més dels 1.242 que es van tramitar l’any passat, un increment d’un 21%

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat al llarg de l’any 2021 un total de 1.508 expedients, una xifra que supera en 266 els 1.242 que es van iniciar l’any passat i que suposa un 21% més.

Aquesta xifra global significa que es manté la línia ascendent que ja es va apuntar al 2020, quan es va assolir un nombre d’expedients (1.242) que doblava els 509 del 2019 i quadruplicava els 341 del 2015, el primer exercici sencer en què aquest servei s’ofereix des del Consell Comarcal del Segrià amb un conveni amb l’Agència Catalana del Consum.

En aquest increment hi té molt a veure la crisi sanitària derivada de la Covid-19, que l’any passat va suposar que el 30% de les sol·licituds corresponguessin a afectacions derivades de la pandèmia. Enguany, aquest percentatge ha disminuït fins a situar-se a prop del 9%, amb 131 expedients dels 1.508 totals, però continua sent significatiu.

Aquestes xifres globals del 2021 són el resultat de la suma de les dades dels quatre trimestres d’enguany. Així en aquests tres darrers mesos de l’any s’han iniciat 425 expedients. L’activitat duta a terme inclou 92 consultes resoltes, 5 queixes, 174 reclamacions, 101 mediacions tramitades i finalitzades, 59 mediacions resoltes favorablement i 42 mediacions arxivades per no haver prosperat la mediació.

Les empreses més reclamades durant aquest últim trimestre són les companyies de telecomunicacions (17%), les de subministrament d’electricitat i gas (15%), les de transport aeri (12%), les relacionades amb serveis financers i asseguradores (9%) i, finalment, les agències de viatge (5%).

A més, entre els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2021 s’han tramitat 32 expedients (1 consulta, 31 reclamacions) que corresponen a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual cosa representa aproximadament un 12% del volum d’expedients resolts des de la OCIC.

Aquest darrer ha estat, a més, el trimestre de l’any amb més expedients tramitats, ja que els 425 iniciats estan pel damunt dels 401 del primer trimestre, dels 327 del segon i dels 355 del tercer. En canvi, els 32 expedients relacionats amb la Covid-19 que s’han obert en aquest darrer trimestre no superen els 38 del tercer trimestre ni els 34 del primer, però sí els 27 del segon.

A l’OCIC, ubicada a la seu del Consell Comarcal del Segrià, s’atenen les persones consumidores domiciliades al Segrià. El servei que s’ofereix és donar informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; la recepció i tramitació de consultes, queixes i denúncies; la tramitació de les reclamacions presentades i efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Es poden fer consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.